Vi utvecklat elektronik inom följande områden:

Analogteknik - DC-till GHZ

Digital Elektronik

Prototyputveckling

 Simulering   Konstruktion och simulering Kretskorts CAD 
 Lågfrekvens  PLD - Programmerbar logik Prototyp tillverkning
 Radio FPGA - Programmerbar logik "Rapid prototyping"
 Modem DSP - signalprocessorer  mm...
 Filter 


Vi kan hjälpa till med allt från enkla frågor, till att ta fram prototyplösningar samt konstruktion av kompletta system.


Ingenting är omöjligt, vissa saker tar bara lite längre tid


In English Please